Zajistíme vám čas a klid na práci.
Postaráme se o vaše IT.

Podpora středních firem


Mnohé střední firmy a organizace se potýkají s obdobnými potížemi při správě informačních technologií jako malé firmy. Na správu IT využívají své kamarády, šikovnější zaměstnance, nebo využívají svých vlastních zkušeností s touto službou. Stejně jako v případě malých firem, je to řešení velmi nešťastné. Některé organizace střední velikosti si na tuto činnost najmou vlastního zaměstnance. To je sice řešení lepší, ale ne vždy nejoptimálnější. Relativně vysoké mzdové nároky, platby sociálního a zdravotního pojištění, části nemocenské a nutnost držet prostřednictvím drahých školení krok s rychle se rozvíjejícím světem IT, činí z celkových nákladů na vlastního pracovníka velmi vysokou částku. Tento pracovník je navíc mnohdy nepříliš kvalifikovaný a s malými praktickými zkušenostmi. V porovnání s tím je externí správa výrazně ekonomičtější a profesionálnější způsob zabezpečení správy a rozvoje IT. Je pravda, že v některých specifických případech má trvalá přítomnost vlastního pracovníka své opodstatnění, nebo se to na první pohled alespoň zdá.

Většinou se nicméně jedná o zabezpečení činností, které nemusí nutně zabezpečovat pravidelně školený a nadprůměrně zaplacený odborník, ale spíše pracovník na úrovni technické podpory. V těchto případech je ideální doplnit tohoto „operativního technického“ pracovníka externím partnerem, který bude zabezpečovat správu složitějších celků a řešit otázky koncepcí, návrhů investic a nových implementací. Nezanedbatelnou výhodou spolupráce s externí firmou je také okamžitý operativní zástup vlastního pracovníka v případě jeho nemoci, dovolené, či rychlého ukončení pracovního poměru.

Pro střední firmy máme připraveno několik způsobů zabezpečení služeb, spojených se správou IT. Po úvodních konzultacích vypracujeme nabídku, která může obsahovat několik možných variant a způsobů podpory a správy IT, závislých jednak na zjištěných skutečnostech a zkušenostech se správou obdobného typu organizací, a jednak na požadavcích zákazníka na tuto službu a jeho představách o ní. Zvolený způsob závisí vždy především na přání zákazníka.