Zajistíme vám čas a klid na práci.
Postaráme se o vaše IT.

Veřejný a soukromý sektor

Budoucnost cloudových technologií ve státní správě a samosprávě

Cloudové technologie jsou celosvětovým trendem. Oč jde? Cloud (tzv. síťový oblak) převádí IT infrastrukturu, software a platformy na sdílené služby kdykoliv dostupné na dálku skrze vysokorychlostní sítě. Nejznámější cloudovou službou je např. bezpečné externí úložiště dat.    

Cloud své místo nachází v soukromém i veřejném sektoru. Umožňuje totiž zefektivnit provoz, snížit náklady a zvýšit bezpečnost dat. Zavádění cloudových řešení ve veřejném sektoru podporuje i Evropská Unie.  

Také v České republice si veřejný sektor výhod cloudu povšiml. Cloudové řešení lze využít  ve státní správě i v samosprávě. Využití cloudu v samosprávě se rozhodl využít Magistrát statutárního města Brna. Ten uzavřel se společností Microsoft smlouvu o nákupu multilicence pro využívání cloudových technologií v jednotlivých městských částech. Proto naše společnost CALYX jako partner Microsoftu nabízí úřadům jednotlivých částí města Brna jedinečnou příležitost k implementaci cloudových technologií. 

Proč je to pro jednotlivé úřady městských částí Brna výhodné? Naše společnost je dlouholetým správcem IT v několika brněnských městských částech. Známe informační potřeby a specifika agendy jednotlivých ÚMČ města Brna. Implementaci cloudových technologií provedeme ÚMČ přímo na míru. S námi zefektivníte provoz svého úřadu a snížíte náklady na IT. 

Využít cloud doporučuje i Evropská Unie

Cloud computing (zkráceně cloud) přináší nečekané možnosti pro práci s daty. Význam cloudových technologií si uvědomuje i Evropská Unie. Co ji k tomu přivedlo? Roztříštěnost dosavadní datové infrastruktury! Evropská Unie vidí v cloudu prostředek pro vybudování jednotného digitálního trhu v Evropě. Cloud computing napomůže zlepšit konkurenceschopnost a soudržnost států. Velké ambice EU završuje snaha stát se světovou velmocí v oblasti inovací založených na datech.

Cloud computing je technologie odpovídající na znepokojivé otázky mnohých z nás (nejen EU a různých států): Jak nejsnáze uchovávat data velkého rozsahu? Jak umožnit sdílení dat velkého objemu a jejich zpracování, aniž bychom riskovali výpadek sítě? Jak získat bezpečné a spolehlivé IT služby s minimálními provozními náklady? Budoucnost je v cloudu! EU jej už používá. Využijte cloud i vy!

Hledáte konkurenční výhodu v podnikání? Zkuste cloud!

Cloudové služby představují pro podnikatele nedocenitelnou konkurenční výhodu.

Co vám umožní cloud?

Usnadní firemní komunikaci.

Se svými kolegy, zákazníky a dodavateli se spojíte kdykoliv a odkudkoliv (např. komunikace pomocí IM, hlasových i videokonferenčních hovorů).

Zvýší produktivitu práce. Čím?

  • umožňuje sdílení dokumentů ve společném týmovém nebo firemním úložišti
  • usnadňuje spolupráci na projektech (např. společná úprava dokumentů na dálku)
  • zefektivňuje homeworking

Sníží náklady na IT.

Cloudové služby jsou výhodné nastavením své cenové politiky. Platíte totiž jen za to, co skutečně využijete/spotřebujete. Díky cloudu snížíte provozní IT náklady na minimum.

Neziskové organizace vidí svou budoucnost v cloudu

Cloud se zabydlel nejen v soukromém sektoru. Výhody cloudových služeb objevuje také veřejný sektor. Na cloud přechází státní správa, územně samosprávné celky i nezisková sféra. Cloudovým službám patří budoucnost. Proč jsou cloudové služby pro neziskové organizace mimořádně atraktivní? Především díky své nižší ceně oproti klasickému softwaru. Platíte jen za to, co skutečně používáte. Pořizovací náklady bývají nulové a provozní náklady jsou nízké.

Za málo peněz hodně muziky však není jedinou výhodou cloudu. Neziskové organizace potřebují sdílení dat s celou řadou subjektů (klienty, dárci, sponzory, dobrovolníky a zaměstnanci, partnerskými organizacemi,...). Právě snadné sdílení velkého množství dat umožňuje cloud. Neziskovky chtějí cloud, využijte ho i vy!

V naší firmě CALYX se neomezujeme pouze na poskytování IT služeb soukromému sektoru. Dlouhodobě se angažujeme také v poskytování IT služeb veřejnému sektoru. Navíc svým zákazníkům nabízíme zajímavé motivační balíčky služeb. Chcete-li profesionální řešení IT pro svou neziskovku, obraťte se na nás. Kvalitní služby a příznivé ceny vás nadchnou. Společnost CALYX je IT řešení i pro neziskovky!

Hostování serverů je nutností. Víte k čemu slouží?

Služba hostování serverů slouží k poskytování výpočetního výkonu na serverech dodavatele. Poskytuje rovněž technickou podporu a správu hostovaného řešení. Součástí služby je např. přidělení veřejné IP adresy, trvalé připojení k internetu, definování přístupových pravidel na firewallu, denní zálohování celého serveru a uchovávání záloh.

Servery jsou umístěny do datových center, která poskytují bezpečné prostředí k provozu mnoha serverů a telekomunikačních technologií. Server je v datovém centru připojen k internetové síti.

Hledáte výhodný pronájem výpočetního výkonu? Už nemusíte! Společnost CALYX je řešení! U nás vám nabídneme nespočet možností plynulého a ekonomického odběru výpočetního výkonu i pronájem softwarových licencí. Náš tým specialistů je vám k službám.