Zajistíme vám čas a klid na práci.
Postaráme se o vaše IT.

Dohledové centrum

Máte už své dohledové centrum?

Dohledové centrum provádí monitoring sítě. Jedná se o pracoviště zajišťující sledování sítě po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky nepřetržitému provozu je schopno včas detekovat a diagnostikovat vzniklé problémy. Rovněž pomáhá předcházet havarijním stavům a výpadkům sítě.  
Dohledová centra jsou interní nebo externí. Naše firma poskytuje primárně služby externího dohledového centra. Jeho provoz je pro vás méně nákladný než provoz interního dohledového centra. Dohled provádíme pomocí specializovaného softwarového třívrstvého prostředku (SERVER - PROXY - AGENT). Naše služby se vám však vyplatí i v případě, že provozujete interní dohledové centrum nebo o něm uvažujete. Náš tým specialistů a konzultantů vám fundovaně poradí. 

Monitoring sítě nebo dohledové centrum? Co zvolit?

Monitoring sítí je nedílnou součástí zabezpečení firemních dat a zamezení poruchovosti stěžejních IT zařízení a služeb. Zajistit monitoring můžete vlastními prostředky nebo skrze externí dohledové centrum. Provádět monitoring sítí sami je pro firmu velmi nákladné. Musí k provozu monitoringu sítě pořídit monitorovací hardware a software. Pomineme-li nutnost pořízení technického monitorovacího vybavení, tak se neobejdete bez kvalifikované obsluhy monitorovacího zařízení. Pořizovacími náklady na potřebné vybavení to tedy rozhodně nekončí. Provozní náklady monitoringu tvoří údržba zařízení  a mzdy zaměstnanců. Kvůli vysokým nákladům na pořízení a provoz vlastního síťového monitoringu je výhodnější využít služeb externího dohledového centra. V dohledovém centru pracuje tým specialistů, kteří nepřetržitě dohlíží na vaše sítě.  

Externí dohledové centrum vám poskytuje 3 výhody:

  • snižuje náklady na IT  
  • zajišťuje nepřetržitý dohled až 24 hodin 7 dní v týdnu 
  • získáte služby specialistů schopných vyřešit zjištěné problémy 

Naši klienti

Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder
Logo Placeholder